Informacje o akredytacjach

Akredytacja na 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to imienny identyfikator upoważniający do:

 • wstępu na pokazy filmowe odbywające się w (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online):

- w Teatrze Muzycznym na Dużej, Nowej oraz Kameralnej Scenie

- w kinie Helios (Centrum Handlowe Riviera)

- w Gdyńskim Centrum Filmowym

- w Teatrze Miejskim

- w Muzeum Marynarki Wojennej

- w Konsulacie Kultury

 • otrzymania pakietu festiwalowego zawierającego katalog festiwalowy oraz inne materiały promocyjne (dot. wszystkich typów akredytacji),
 • uczestnictwa w imprezach towarzyszących Festiwalowi z wyłączeniem imprez zamkniętych, na które obowiązują osobne zaproszenia (dot. wszystkich typów akredytacji),
 • przejazdu bezpłatnym autobusem Festiwalowym pomiędzy Kinem Helios a Placem Grunwaldzkim
 • wstępu na pokazy prasowe (akredytacja medialna),
 • wstępu na konferencje prasowe (akredytacja medialna; dla pozostałych typów akredytacji – w miarę dostępnych miejsc).

Rodzaje akredytacji:

AKREDYTACJA BRANŻOWA - przeznaczona dla przedstawicieli branży filmowej tj. producentów, dystrybutorów, przedstawicieli instytucji filmowych, reprezentantów wydarzeń filmowych i innych osób związanych z rynkiem filmowym w Polsce i za granicą.

AKREDYTACJA MEDIALNA - przeznaczona dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, Internet) oraz dla fotoreporterów.

AKREDYTACJA OBSERWATORA - przeznaczona dla osób niezwiązanych zawodowo z branżą filmową i/lub medialną.

Sprzedaż akredytacji:

Zgłoszenia akredytacji przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową www.system.festiwalgdynia.pl

Sprzedaż akredytacji rusza w drugiej połowie czerwca.

Koszt akredytacji:

 • Koszt akredytacji wynosi 350 zł
 • Studenci (studia stacjonarne i niestacjonarne) polskich szkół filmowych współpracujących z Festiwalem Filmowym w Gdyni (PWSFTviT w Łodzi, WRiTV UŚ im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Szkoła Wajdy, Akademia Filmu i Telewizji, Warszawska Szkoła Filmowa, Gdyńska Szkoła Filmowa) mogą od 10 czerwca 2019 roku, od godz. 15:00 zakupić akredytację w specjalnej cenie - 100 zł (obowiązuje ważna legitymacja studencka).
 • Członkowie Stowarzyszenia Filmowców Polskich posiadający ważną, podstemplowaną legitymację członkowską bezpłatnie.
 • Zgłoszenie akredytacji potwierdzane jest drogą mailową w ciągu 4 dni.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zgłoszenia przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność DotPay) lub przelewem elektronicznym na konto Organizatora.
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.
 • Zamawiając akredytację należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, o minimalnych wymiarach 400x400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji:

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację można odbierać od 15 września 2019 r. (od godz. 15.00) w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym (pl. Grunwaldzki 1, Gdynia).
 • Festiwal nie wydaje duplikatów akredytacji. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki.

Zasady korzystania z akredytacji na Festiwalu:

 • Każdy rodzaj akredytacji upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się w Centrum Festiwalowym w Teatrze Muzycznym w Gdyni na Dużej Scenie, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online miejsca.
 • Akredytacja upoważnia również do wejścia na wszystkie pokazy filmowe dla publiczności odbywające się w kinie Helios, w Gdyńskim Centrum Filmowym, na Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego, w Teatrze Miejskim, w Muzeum Marynarki Wojennej oraz w Konsulacie Kultury, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online miejsca.
 • Każdy rodzaj akredytacji zaprogramowany jest na 34 punkty (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu).
 • Akredytacja nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Akredytacja medialna upoważnia do wejścia na pokazy prasowe, na które wcześniej posiadacz akredytacji zarezerwował miejsce online.
 • Akredytacja branżowa oraz medialna upoważniają do wejścia na konferencje prasowe, w miarę dostępnych miejsc.
 • Posiadacz akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy w kinie Helios, w Gdyńskim Centrum Filmowym, na Dużej, Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego, w Teatrze Miejskim, w Muzeum Marynarki Wojennej oraz w Konsulacie Kultury, w danej godzinie. Rezerwacji miejsca na pokaz filmowy można dokonywać od godziny 8:30 dnia poprzedzającego wybraną projekcję do momentu rozpoczęcia pokazu. Z wyjątkiem pierwszego dnia Festiwalu, na który rezerwacja miejsc rozpoczyna się w poniedziałek 16 września o godzinie 8.30.
 • Posiadacz akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz filmowy w kinie Helios, w Gdyńskim Centrum Filmowym, na Dużej, Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego, w Teatrze Miejskim, w Muzeum Marynarki Wojennej oraz w Konsulacie Kultury, w danym przedziale czasowym (tzw. bloku godzinowym) w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse rozpoczynające się w odstępie czasowym nie większym niż 30 min (np. 9:45, 10:00 i 10:15).
 • Akredytacja zawiera kod kreskowy umożliwiający identyfikację i weryfikację rezerwacji przed każdą salą w kinie Helios, w Gdyńskim Centrum Filmowym, na Dużej, Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego, w Teatrze Miejskim, w Muzeum Marynarki Wojennej oraz w Konsulacie Kultury będzie dyżurować stała obsługa z czytnikami. Dodatkowo weryfikacja akredytacji na Dużą Scenę Teatru Muzycznego w Gdyni odbywać się będzie przed każdym z wejść do obiektu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym w kinie Helios, w Gdyńskim Centrum Filmowym, na Dużej, Nowej oraz Kameralnej Scenie Teatru Muzycznego, w Teatrze Miejskim, w Muzeum Marynarki Wojennej oraz w Konsulacie Kultury, spowoduje automatyczne odliczenie z karnetu 4 punktów.