Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa, Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 688 87 90; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymania konta w serwisie internetowy w domenie system.festiwalgdynia.pl oraz świadczenia usług zgodnie z regulaminami 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz b. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające); 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania zgody, 
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu utrzymania konta w serwisie internetowym w domenie system.festiwalgdynia.pl – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do momentu gdy Pani/Pana brak aktywności na koncie w serwisie wyniesie 5 lat; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą mailową na adres bok@festiwalgdynia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) w przypadku marketingu bezpośredniego – dobrowolne 
b) w przypadku utrzymania konta w serwisie – jest warunkiem realizacji umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja umowy; 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.